Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1832 Hemnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1832 HemnestraktorvegOverlapperVeg12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesvegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesvegMedium41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil