Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1833 Rana

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1833 RanabygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1833 RanabygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanabygningVann0 HTML-Rapport
1833 RanabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1833 RanaannenBygningStor62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanabygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1833 RanabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport