Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1833 Rana

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1833 RanatraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanaVegnett_uten_flate20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanavegavgrensningVegnett61 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanavegnettVegref40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1833 RanavegMedium115 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil