Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1834 Lurøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1834 LurøybygningDyrkamark30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1834 LurøybygningVeg0 HTML-Rapport
1834 LurøybygningVann0 HTML-Rapport
1834 LurøybygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøyannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøybygningTiltak0 HTML-Rapport
1834 LurøybygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport