Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1834 Lurøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1834 LurøytraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøyVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1834 LurøyvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1834 LurøyvegnettVegref0 HTML-Rapport
1834 LurøyvegMedium18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil