Store annenbygning-flater i 1834 Lurøy

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1834 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1834_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1834 Lurøy27f8cb16-3de8-4d05-9070-0a2bf7ac4aa2214.05N: 7364180.33, Ø: 415642.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket