Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1834 Lurøy

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1834 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1834_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1834 Lurøy8347224a-c87c-41d6-8f6c-8e54c329c9a11117223721TB111N: 7363623.00, Ø: 381916.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøyafa25e6d-4e34-4b6c-a738-991ae92b498530082534521FA111N: 7377785.92, Ø: 412587.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy8e79c602-1998-4500-bbef-948d24bde6ae18845590521TB113N: 7363812.00, Ø: 411654.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy2c5646cb-d920-47fd-b1c1-283bd42d5e4830079312021FA131N: 7363287.99, Ø: 381922.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy7bbad8d3-4137-404f-a492-b6327f7ca92018845524721TB163N: 7375769.00, Ø: 407005.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy1e271948-1581-4181-896c-905e7bd8a86a2221062921TB181N: 7380593.31, Ø: 405428.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy0fa526ab-8af9-42b3-9812-a2bf0f2f6c0118845865321TB181N: 7375793.00, Ø: 409200.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy5181edc1-12bc-4df1-9643-22dcc85d7ecd30090802721FA181N: 7372799.29, Ø: 418483.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøye525919e-8fce-4544-9fb7-5d58c8c13da318846142521TB181N: 7364847.00, Ø: 416257.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy7456e5f0-347a-4f38-a123-636548750b2418846411421TB182N: 7365755.00, Ø: 417606.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy2d2b5a64-8712-458e-89c1-7e35d2f32b0e18846026721TB182N: 7363433.00, Ø: 414648.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy7ed7c55e-c7cc-4e97-b275-e27a4fe1fbe318846242121TB182N: 7363054.00, Ø: 414079.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy2ab6a1e4-78fb-4bf2-b906-b96f2d86af9630029754221TB182N: 7368479.24, Ø: 412214.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy139cd0fd-fb0e-4dfa-9e96-c11c2d22a29618844898421TB182N: 7385186.73, Ø: 394543.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy3dbd0fba-2591-4bc9-a9e9-5624d32ccd922221225721TB182N: 7366774.53, Ø: 408273.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy4ce276d5-5249-49aa-943f-30dab3daa09230081268821FA182N: 7368753.85, Ø: 412813.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøybee9ed33-7a46-41e8-ad0f-86936ce1ce632221298221TB182N: 7366773.00, Ø: 408266.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøyac419872-782a-4a52-9d56-982f4e24d74618845723121TB183N: 7378796.00, Ø: 411116.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy83cdf0e9-e399-4d2e-b342-74acf59934bb18845689821TB183N: 7366791.86, Ø: 408588.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøye0a528c4-0c54-4785-9074-f464ecfa36b22221207921TB183N: 7372251.27, Ø: 408668.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy34543177-aae8-4bdc-98db-91782ce5af992220926421TB183N: 7379649.00, Ø: 403692.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy8ace0695-9485-43b8-98ca-732e0d882e0a18846304521TB241N: 7365931.00, Ø: 415852.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy5ae6899d-d4b5-4e00-8c05-8e0fb598bfdd18847080721TB241N: 7358470.00, Ø: 411052.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøyd23ce67c-f222-4de0-b1ba-f45de980e48b18846292821TB241N: 7365787.00, Ø: 415817.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy83c74782-8de4-48ea-b25f-77ff9da1dbf418845664221TB241N: 7368972.00, Ø: 412582.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøy4fea3f8a-443d-4c77-b0b4-6364eae54fa118845864521TB249N: 7375792.00, Ø: 409192.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøye44efc76-f576-4069-ba47-b471950a1cb518845932321TB249N: 7376798.00, Ø: 412777.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøyf79cebff-df70-4276-b64f-dae02e3d7c4618846092521TB524N: 7364245.00, Ø: 415653.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøya566b5dc-d33b-4312-8708-53dd368e1adc30080757621FA642N: 7363315.22, Ø: 381827.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1834 Lurøyeed0a4d5-12a7-4bcc-bdf2-176e757e59d418845572721TB999N: 7358013.00, Ø: 412002.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket