Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1834 Lurøy

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1834 kjørt 2023-08-07 06:11:44