Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 1834 Lurøy

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 1834 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1834_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
1834 Lurøy2df43dd5-d0d9-43a8-aae4-1db83d43389b300401852300432749N: 7365392.81, Ø: 403053.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket