Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1835 Træna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1835 TrænabygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1835 TrænabygningVeg0 HTML-Rapport
1835 TrænabygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænabygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænaannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænabygningTiltak0 HTML-Rapport
1835 TrænabygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænabygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil