Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1835 Træna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1835 TrænatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1835 TrænaVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1835 TrænavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1835 TrænavegnettVegref0 HTML-Rapport
1835 TrænavegMedium0 HTML-Rapport