Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1836 Rødøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1836 RødøybygningDyrkamark47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1836 RødøybygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøybygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøybygningspunktAnnenBygning83 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøyannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøybygningTiltak0 HTML-Rapport
1836 RødøybygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1836 RødøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport