Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1837 Meløy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1837 MeløybygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1837 MeløybygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1837 MeløyannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport