Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1837 Meløy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1837 MeløytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1837 MeløyVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløyvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1837 MeløyvegnettVegref17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1837 MeløyvegMedium20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil