Store annenbygning-flater i 1837 Meløy

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1837 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1837_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1837 Meløy536d9c2d-1004-4fb0-a6e9-00d56335b1f8452.23N: 7403790.36, Ø: 433811.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløybd156693-d109-458c-95aa-0bf3ae3772bc374.23N: 7422212.60, Ø: 444250.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløyd201ba7c-f9fb-4893-b786-5d906f98caca317.20N: 7410938.11, Ø: 422510.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløya32d25f8-7f94-474e-bf8e-b19b15447573317.04N: 7410481.14, Ø: 453042.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy1153374f-a81f-4e38-aa7c-930686776d58276.18N: 7421760.17, Ø: 438758.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy412536f1-ce41-4ed4-bbda-804f7945dc48238.46N: 7410378.85, Ø: 452442.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy467c5729-b7dd-4386-b1f9-2e02d92a20c2203.11N: 7404982.70, Ø: 428959.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket