Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1837 Meløy

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1837 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1837_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1837 Meløyed9781bc-f4e5-48d5-bb9c-0406bc912d8a1830352321TB111N: 7416132.00, Ø: 443768.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy1dcaf79e-3fb9-4bae-aaa8-f3afecf21b0f30082445021FA111N: 7416009.20, Ø: 443720.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy62b342d2-38e0-40bd-9a29-843804091e8530090840921FA111N: 7421784.20, Ø: 437489.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløyb4de2f07-2f8a-42f0-8c95-cbb98babcf641830188121TB161N: 7410499.90, Ø: 443535.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy681481bf-98c9-4f72-bed2-8dd458fe880630046089421FA161N: 7410524.80, Ø: 443478.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløydd4eab4f-3d54-4050-9db7-232af6ded07a30090842621FA181N: 7421801.00, Ø: 437472.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy20e19362-83eb-47b7-b753-10e48e71345430035689921TB181N: 7423959.60, Ø: 439377.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløyb5bb2a87-99a4-41d9-ac56-898fe9272f6e18857118221TB181N: 7410127.00, Ø: 435551.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy8624bce2-0eaf-4931-9276-ef96ab2336d918857039921TB181N: 7405023.70, Ø: 440437.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy9fc6db07-5441-4d02-9ae7-2c13fbdb386018855908521TB241N: 7412724.00, Ø: 431379.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløyf1e32e71-d3b1-4cb5-898c-edda63b941d318856665021TB241N: 7406435.00, Ø: 436132.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy67143386-f9f4-4c83-9c19-2f65ee33164930087207621FA241N: 7401823.50, Ø: 431412.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy8ff8e5bf-bfae-4e23-8812-8534c47a9fa330035718321TB249N: 7422119.00, Ø: 439221.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløye154d382-0b9f-4b5f-b865-552a3771a17730035878021TB249N: 7402295.90, Ø: 429289.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløyb72e3a13-6c3c-4fc4-b268-f3fc68e326c718860992921TB249N: 7424115.00, Ø: 436841.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy06c2f26e-e90d-4280-b7a7-158c1baec05030036604421TB249N: 7405354.80, Ø: 423605.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy29eb020b-c8a6-44c3-a6ae-39bfc7ca3c9618857432721TB249N: 7422026.00, Ø: 439042.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy994e3f16-86a4-4fd1-a2ed-9b5d741d443418855756221TB249N: 7405768.00, Ø: 432311.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy0744fcca-9e96-4c1a-aed2-f21ed5ec303830080097821FA613N: 7413451.40, Ø: 446267.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket