Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1837 Meløy

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1837 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1837_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1837 Meløyca372883-aff2-4555-a362-274d7e5262343007866974c4ea93b-07d8-4a1c-830a-ce75ee17a1962020000006nybygg2020-01-20 00:00:00N: 7424324.00, Ø: 436888.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1837 Meløy45413864-afe6-47bc-9865-2adcc631617a1885762064a2a7b7a-bf9d-42bc-812c-462a5fd8aea82022001205nybygg2022-11-01 00:00:00N: 7422006.00, Ø: 440018.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket