Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1838 Gildeskål

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1838 GildeskålbygningDyrkamark52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1838 GildeskålbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1838 GildeskålbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1838 GildeskålbygningVann0 HTML-Rapport
1838 GildeskålbygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1838 GildeskålannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1838 GildeskålbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1838 GildeskålbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1838 GildeskålbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport