Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1839 Beiarn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1839 BeiarnbygningDyrkamark25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1839 BeiarnbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningspunktAnnenBygning47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil