Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1839 Beiarn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1839 BeiarntraktorvegOverlapperVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnVegnett_uten_flate4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnvegavgrensningVegnett5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1839 BeiarnvegnettVegref0 HTML-Rapport
1839 BeiarnvegMedium37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil