Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1840 Saltdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1840 SaltdalbygningDyrkamark73 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1840 SaltdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1840 SaltdalbygningVeg0 HTML-Rapport
1840 SaltdalbygningVann0 HTML-Rapport
1840 SaltdalbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1840 SaltdalannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1840 SaltdalbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1840 SaltdalbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1840 SaltdalbygningslinjerBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil