Store annenbygning-flater i 1840 Saltdal

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1840 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1840_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1840 Saltdalb6c6e81d-8d7a-4490-b3fd-e2bfbf6b8eb1400.80N: 7435927.93, Ø: 515799.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal8c476f30-47d0-4280-90df-f1479c5af601350.01N: 7441639.99, Ø: 517034.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalea5569cc-bb47-4626-a258-8c51fde2b9dd290.98N: 7442462.93, Ø: 517765.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal97f246d4-8260-47c1-bfb7-7e79a64db71d247.52N: 7444759.39, Ø: 521514.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdald89ffff1-71d5-4a76-acb2-6fd7694cd726235.13N: 7432054.08, Ø: 514553.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal5845ae46-4f4e-468d-9adf-8b035e30287a208.43N: 7417629.51, Ø: 513068.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal5160d4d0-ef40-4ad6-b503-3395ee973fba205.08N: 7450219.08, Ø: 521411.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket