Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1840 Saltdal

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1840 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1840_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1840 Saltdald2cd721f-c6e8-4db0-b873-19a0942336b930077350321FA111N: 7423065.60, Ø: 513727.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalab197c4b-f252-4f6e-8c2c-7432915e2f5318877603521TB113N: 7444662.00, Ø: 516381.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal31e07bd0-5eb3-4f7b-a7bf-f9b9faa5cf4818876546721TB161N: 7433825.00, Ø: 514919.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal65269d7f-8130-4c25-bc57-19a886a2288818881093421TB161N: 7436993.00, Ø: 512128.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal8668380e-df07-4851-810a-1a185e042de918875478321TB161N: 7420368.00, Ø: 515318.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalfb2715d3-96ab-487a-8326-be88c57afc8f18879222721TB163N: 7445381.00, Ø: 517400.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalc702559b-1d36-49cc-9467-58cf35ade3d718876368521TB181N: 7427349.00, Ø: 513408.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal0b30a902-7135-4e44-bc20-d4a5463e8d9718879840321TB181N: 7443456.00, Ø: 519904.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalc38a3a83-cbbb-4473-96ba-09d1e61d471018881352621TB181N: 7427382.06, Ø: 513514.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal1d44502d-2222-4c74-a64b-b3c978d73a3730077351721FA181N: 7423063.20, Ø: 513737.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal16c53815-ddee-43ba-97c2-cf0eb437791518880528021TB181N: 7447598.00, Ø: 519664.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal8558528d-a767-4798-9285-56cd20ba92b030081458721FA181N: 7444488.00, Ø: 517063.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal3f4de09e-da95-429a-83ef-7abac98d120c30052531621TB182N: 7433834.25, Ø: 514916.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalc1c95860-a5ef-4560-b643-d2e8d66c5e0218881244921TB183N: 7420361.94, Ø: 515315.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal7d20b8a6-f0b8-47d6-bfb5-37e0cee5dd1f18875447321TB231N: 7420204.00, Ø: 513004.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal502cf830-2d49-4c04-a1e1-9159a50354ce18881420421TB241N: 7409930.00, Ø: 524682.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdala9ba76b2-cb70-4312-bca6-858ad4d76a1a18875343421TB241N: 7415576.00, Ø: 513531.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal7f8f6252-5e04-495c-8b53-28e0b2a383f318875670021TB241N: 7425892.00, Ø: 512750.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdald67e26e8-119e-4759-8258-d07e462ecbb218877139421TB241N: 7438553.00, Ø: 516226.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal9a2c60c5-7b0a-4620-8d57-7fa5bc607bcc1120833921TB241N: 7429827.00, Ø: 519850.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal10eb2fb9-db09-46c6-9c2b-86ddf69c155118876286721TB241N: 7429329.00, Ø: 515020.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalffc90411-fa4c-4693-8a1d-405e08e9137c18876450921TB241N: 7427494.80, Ø: 516698.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalaff37928-63ae-4a98-9049-ab22ec4b1c2518881394121TB241N: 7449882.00, Ø: 521078.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdala8406ac3-503d-496a-825c-17c5f45f3ff718875298521TB241N: 7410855.00, Ø: 517557.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdale56aebc9-47db-43b2-b368-abc2020fbe4930075741521FA241N: 7443706.70, Ø: 519860.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalffca8f39-8f29-438e-9f59-f0fb9a00e23e18877016921TB241N: 7440274.00, Ø: 516410.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal5634b266-5262-4b0d-8b01-466da670310a18876359621TB241N: 7427166.00, Ø: 513678.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalcea4cbed-c3e2-4f2a-a5a0-5d2af2e21aa118880623621TB249N: 7450608.00, Ø: 522019.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal27ef057b-07fd-4d18-b505-3e0a9b4bd4f618879605221TB249N: 7429278.00, Ø: 519237.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal3300339b-c8e6-49d8-92ef-254bb0c1793218879682621TB249N: 7429088.00, Ø: 521480.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal342d1057-91fb-4181-8fca-cac19e51ba7418880526421TB249N: 7447081.00, Ø: 519768.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal3c1e7253-87ae-4760-b8ff-9186ee34dd7418881418221TB249N: 7409907.00, Ø: 524713.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalb0f67622-6407-4e9b-b796-5025e932de1418879895021TB249N: 7443610.00, Ø: 519980.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal55c12372-1dfe-422f-805a-6cdfcdf0e23c18876403721TB249N: 7427925.00, Ø: 514996.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalb2430871-f53a-43fa-b59b-f05dae08b16418877600021TB249N: 7444553.00, Ø: 516212.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal3c321716-1f16-4371-951d-cce50bc5cd8418876402921TB249N: 7427886.88, Ø: 514856.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal7807c0a2-0a0e-4cdf-b196-038cc04e46da18880614721TB249N: 7450452.00, Ø: 521426.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal906520bc-a6bc-4153-ac31-70b0225f6c9818879259621TB249N: 7451932.00, Ø: 516856.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal97f17ccb-315a-4b0d-87ff-e2931b2f1b1c18881417421TB249N: 7409943.00, Ø: 524710.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdala744f32d-8b21-4419-b380-5c17d767d87718881486721TB249N: 7443261.00, Ø: 520037.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal75d8ee05-8382-4aaa-9a99-c5e4d14e055618876915221TB249N: 7431504.00, Ø: 514908.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal100853b9-e175-45a0-a7b9-4e6275e23eda18881292921TB249N: 7414893.00, Ø: 513178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdale5a45135-9c35-4491-8431-e0613e5f5c1f18881273221TB249N: 7423767.00, Ø: 519314.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalec79d716-7be6-4068-bb0f-e1b8bd429c9418881380121TB249N: 7443222.00, Ø: 515256.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal0fe591ac-ac28-445c-bfcb-a82a8727758618880609021TB249N: 7450531.00, Ø: 521283.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal832315fd-576a-46ba-b064-ff7fbb77229118880640621TB249N: 7450419.00, Ø: 521195.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal8d34bc6c-d0eb-468f-b0fc-376eda3b9b3818880615521TB249N: 7450401.00, Ø: 521415.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalf9c38f2c-cf34-4f06-a213-e3cd9d6b724418880608221TB249N: 7450536.00, Ø: 521234.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalc874c9f2-6f9e-4981-916c-8f4ca0f7d0ab18876879221TB249N: 7432822.00, Ø: 514384.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal537e9bba-4316-4934-ade2-15e853bbcefc18879602821TB249N: 7429216.00, Ø: 519072.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalf790be26-0cb5-43b3-b253-778348ac8f6218879785721TB249N: 7440485.00, Ø: 522628.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal99456b6a-1765-412d-b4ab-390f24071bf730020282021TB249N: 7423183.17, Ø: 522460.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal7d504f03-b378-4ff2-99b4-dd7b009048cf18877369921TB249N: 7436163.00, Ø: 516125.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal94182526-0169-4233-8f69-ef749bb015b818875344221TB249N: 7415563.00, Ø: 513546.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal061955c1-ec50-4713-9045-872cb529c54918880607421TB249N: 7450479.00, Ø: 521173.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal0a78319f-7a9c-4246-a4b0-7495a894a69218879910821TB249N: 7444205.00, Ø: 518898.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal165f3355-8992-428a-9e8b-2053dd59b41918881503021TB249N: 7430217.00, Ø: 522008.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal204dc8f3-a8b1-4a87-8756-8a5bfe71f95f18879268521TB249N: 7452359.00, Ø: 516595.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalaeb0cc69-1283-48b3-8a50-a75af5fadb0818877337021TB249N: 7435727.00, Ø: 516498.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal107875c5-8e06-43d9-9e5e-4e2c143a5cb518876760521TB249N: 7431296.00, Ø: 514375.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdale6e9f32f-c04f-4c5b-8a65-7d94487464b018875839821TB249N: 7422947.00, Ø: 514197.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalcc1c0acb-5f6d-49c4-8816-f565b8ad611718877494621TB249N: 7437776.00, Ø: 516752.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdaldc6b7fa4-1ead-4975-9a6d-dcb24bdcf45f18876366921TB249N: 7427485.00, Ø: 513692.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalf289d8aa-11e3-4e70-aacc-f329ffe27d5e18876580721TB249N: 7434099.00, Ø: 515497.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal42fa6979-3851-4429-9d2f-48b140008abf18881271621TB249N: 7409918.00, Ø: 524696.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdale5309d73-180d-4e6a-a745-3416d911533418881298821TB249N: 7412281.00, Ø: 516041.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdalf1def2fb-c294-4fb4-b1d3-c62691e0b1d718880612021TB249N: 7450539.00, Ø: 521264.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal1994080f-a35e-4863-b77a-2645512288df18880620121TB249N: 7450578.00, Ø: 521662.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal74dcd81f-60b6-4492-addf-54caf5b6b29118879529321TB249N: 7425519.00, Ø: 518349.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal4bc40ea2-8052-451c-974a-600fd37ef58718878862921TB249N: 7441329.00, Ø: 515555.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal894c60e9-9e04-42cc-8019-3c53fbca2d2818876399521TB659N: 7428145.00, Ø: 513204.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdal31e8eff4-bce9-4cf6-8ca4-7d718a18565018876398721TB659N: 7428141.00, Ø: 513180.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1840 Saltdale4ca7432-dfc2-4e6c-b7ef-8e829260aced18876397921TB659N: 7428116.00, Ø: 513175.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket