Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1841 Fauske

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1841 FauskebygningDyrkamark33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1841 FauskebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1841 FauskebygningVeg0 HTML-Rapport
1841 FauskebygningVann0 HTML-Rapport
1841 FauskebygningspunktAnnenBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1841 FauskeannenBygningStor33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1841 FauskebygningTiltak0 HTML-Rapport
1841 FauskebygningspunktBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1841 FauskebygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil