Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1845 Sørfold

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1845 SørfoldbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1845 SørfoldbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldbygningspunktAnnenBygning140 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldannenBygningStor36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldbygningTiltak0 HTML-Rapport
1845 SørfoldbygningspunktBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1845 SørfoldbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil