Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1845 Sørfold

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1845 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1845_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1845 Sørfold29dd988b-27bf-47b4-90ba-63775199f19d18903533021TB113N: 7479664.00, Ø: 521597.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold30aafe51-d223-4056-a28e-c9a8ab754bf318903235821TB163N: 7472633.00, Ø: 523190.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold6eaffbed-de99-476f-bb76-ada7e5d28e682211745921TB163N: 7469506.00, Ø: 530700.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldf04883da-3c67-4641-bcbe-59f9b065d6751123588321TB172N: 7481867.00, Ø: 519830.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldbc98d4d6-0cae-49b0-b819-7d9ad6217a1418903304421TB172N: 7482201.00, Ø: 522521.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold012a5348-ce0a-42b4-bf73-da17b4d2928b18905749021TB181N: 7499124.00, Ø: 531049.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold4badc321-ba4c-4712-9025-3a5f0cb9adbd1123399621TB181N: 7489020.00, Ø: 522525.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldf494cc90-e787-40dd-aed3-5324118b9cad18903209921TB181N: 7472893.00, Ø: 523205.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldeb60e8e6-997a-4046-8c84-d5c805071a9718905000321TB181N: 7476412.00, Ø: 529453.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldbd8c8877-d185-4d53-bd75-db14c5efa8e818904927721TB181N: 7475910.00, Ø: 528735.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldce400083-dbe3-438b-8f08-4c28528b31d118903502021TB181N: 7479920.00, Ø: 520953.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold253c5a51-83da-4b56-9218-e573aa6d6ed218903521721TB181N: 7479850.00, Ø: 521510.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolda805f4b6-7aeb-4144-9104-f12a7db3b3c918903972721TB181N: 7489336.00, Ø: 522269.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold2c4cbd11-592e-4379-8c05-cee5e3acdcfa18903537321TB181N: 7479553.00, Ø: 521749.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolded033487-e968-4b0f-9076-645409d54eee2211679721TB181N: 7489230.00, Ø: 522188.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldefb02261-9c10-4419-bb78-a48308143ab618903773221TB183N: 7484974.00, Ø: 520310.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold71eafaae-c4fe-484d-bc0a-9514c5f3d45918903908521TB183N: 7489821.00, Ø: 520965.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold689f2d9d-51ee-42a4-a7be-1092578708a718906422521TB183N: 7484931.20, Ø: 520366.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold7b856be8-a842-456f-8924-e0ec181df50f18905981721TB183N: 7497599.00, Ø: 537388.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldf95659c7-bf71-462f-bc26-9bdd4befbe6430079430521FA214N: 7484948.16, Ø: 520332.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolda355dafb-1ac9-4d04-8c32-2a40cd6e087918903034721TB241N: 7484298.00, Ø: 509574.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold05646cc6-7610-4ad8-8f16-caad171d0b5918903026621TB241N: 7487101.00, Ø: 506566.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold748483db-a20e-4236-a010-8342800f9d8018903858521TB241N: 7491159.00, Ø: 519851.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldb6c95add-658e-4084-8dea-741cc39f500018904002421TB241N: 7488950.00, Ø: 522335.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold4a2e0ba5-2825-4b4c-8fac-be9a64eb3a8f18906399721TB241N: 7492059.00, Ø: 511310.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold42496f7b-09d1-4fb0-a978-aba8336f8cdb18905827621TB241N: 7508247.00, Ø: 534604.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold155468a8-be68-4680-93c5-17ced4cb9f3e18903239021TB241N: 7472334.00, Ø: 522612.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold1243660a-670e-413c-8288-4823ef6a729518906450021TB241N: 7470662.00, Ø: 523337.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolde097fc70-e3e2-4967-a6a7-e9d48e70c96118906429221TB241N: 7489925.00, Ø: 520978.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldc3dfe363-bb03-438b-9a81-7b63185c752518903531421TB241N: 7479698.00, Ø: 521617.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold4a6b18d6-4773-4a44-a4c7-4b25658fc5001123239621TB241N: 7475560.00, Ø: 529745.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolda62c315a-c44c-4adc-aed0-1e3b5e9f48a41123168321TB241N: 7479476.00, Ø: 521695.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldb484ad07-7507-4c35-bc1a-4bd92cd6427518903012621TB244N: 7487123.00, Ø: 506773.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold379afccc-7cdd-456c-9b65-9cba9625e2b41123561121TB249N: 7471040.00, Ø: 523676.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket