Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1845 Sørfold

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1845 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1845_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1845 Sørfold96bbdf16-72ef-4237-b32b-74f49809b71911234496InnsjøN: 7514331.00, Ø: 540204.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold55897156-d057-4425-ad9c-31cb53c185e1189051018InnsjøN: 7483736.00, Ø: 526033.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold3f735860-d317-486b-b5fb-8f7173c3225022118056HavflateN: 7471613.00, Ø: 526386.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket