Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 1845 Sørfold

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 1845 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1845_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
1845 Sørfoldad7b3c10-6c79-4c55-a3ed-3927e22e20f3189061226VegKjørendeN: 7501932.00, Ø: 539606.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold72bd9dbb-cea4-49c5-a86f-77424875d89d11233368VegKjørendeN: 7477061.00, Ø: 527964.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold7353d626-1b16-495b-9dd8-2527a5fca90111232353VegKjørendeN: 7477074.00, Ø: 527967.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold001b3a87-4e68-4378-a1cd-6187b0737343189062729VegKjørendeN: 7508809.00, Ø: 536600.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfold6d43ea13-b949-44c7-a194-b90e1b88bbfd189032986VegKjørendeN: 7475555.00, Ø: 523157.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldb32f27c2-2413-49af-8d0b-7b1abcc7bece189034733VegKjørendeN: 7480447.00, Ø: 520689.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfolda15565c4-29c1-479d-9676-dac8ea5fdb3b189035977VegKjørendeN: 7488394.00, Ø: 522009.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket