Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1845 Sørfold

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1845 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1845_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1845 Sørfoldb82c6c2c-d859-4a9d-87a7-c82e39f9be96MønelinjeN: 7510810.52, Ø: 535815.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1845 Sørfoldfc124953-a612-4c63-97e1-e0878db6fc89MønelinjeN: 7510807.79, Ø: 535812.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket