Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1848 Steigen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1848 SteigenbygningDyrkamark38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1848 SteigenbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningspunktAnnenBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningspunktBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil