Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1848 Steigen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1848 SteigentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1848 SteigenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1848 SteigenvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1848 SteigenvegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1848 SteigenvegMedium29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil