Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1851 Lødingen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1851 LødingenbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1851 LødingenbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenbygningVann9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenbygningspunktAnnenBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenbygningTiltak0 HTML-Rapport
1851 LødingenbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport