Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1851 Lødingen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1851 LødingentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1851 LødingenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1851 LødingenvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1851 LødingenvegnettVegref8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1851 LødingenvegMedium29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil