Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1853 Evenes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1853 EvenesbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1853 EvenesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1853 EvenesbygningVeg0 HTML-Rapport
1853 EvenesbygningVann0 HTML-Rapport
1853 EvenesbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1853 EvenesannenBygningStor65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1853 EvenesbygningTiltak0 HTML-Rapport
1853 EvenesbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1853 EvenesbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil