Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1853 Evenes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1853 EvenestraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1853 EvenesVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1853 EvenesvegavgrensningVegnett33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1853 EvenesvegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1853 EvenesvegMedium21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil