Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1856 Røst

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1856 RøstbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1856 RøstbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1856 RøstbygningVeg0 HTML-Rapport
1856 RøstbygningVann0 HTML-Rapport
1856 RøstbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1856 RøstannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1856 RøstbygningTiltak0 HTML-Rapport
1856 RøstbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1856 RøstbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil