Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1856 Røst

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1856 RøsttraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1856 RøstVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1856 RøstvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1856 RøstvegnettVegref0 HTML-Rapport
1856 RøstvegMedium7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil