Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1857 Værøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1857 VærøybygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1857 VærøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1857 VærøybygningVeg0 HTML-Rapport
1857 VærøybygningVann0 HTML-Rapport
1857 VærøybygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1857 VærøyannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1857 VærøybygningTiltak0 HTML-Rapport
1857 VærøybygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1857 VærøybygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil