Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1857 Værøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1857 VærøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1857 VærøyVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1857 VærøyvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1857 VærøyvegnettVegref0 HTML-Rapport
1857 VærøyvegMedium0 HTML-Rapport