Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1859 Flakstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1859 FlakstadbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1859 FlakstadbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadbygningspunktAnnenBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadbygningTiltak0 HTML-Rapport
1859 FlakstadbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadbygningslinjerBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil