Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1859 Flakstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1859 FlakstadtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1859 FlakstadVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1859 FlakstadvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1859 FlakstadvegMedium10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil