Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 1859 Flakstad

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 1859 kjørt 2023-08-07 06:11:44