Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1859 Flakstad

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1859 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1859_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1859 Flakstadb1c30867-e7c3-4a77-a25e-4322e5ee6c63iLuftTN: 7556676.00, Ø: 431180.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstade5a9e979-6b75-4235-8ad2-400c7e5b96a8iLuftTN: 7544703.20, Ø: 423541.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad29b65602-b63c-46e2-97b2-2e268469ac1diLuftTN: 7544649.78, Ø: 428833.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad7e6119fc-18f9-444d-bbfe-1e6c4dd37a71iLuftTN: 7544713.14, Ø: 423534.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstadecdde02f-7813-48ca-9172-54561e05317biLuftTN: 7552843.76, Ø: 424752.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad0d891d1d-5b18-4af6-8bfc-e2fc6a4ba6f6iLuftTN: 7552278.63, Ø: 431124.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad0e6965b6-bb10-41a7-bf3d-cb36c0b852c1iLuftTN: 7547818.96, Ø: 430895.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad224d7bcc-d396-4059-a217-fe57478803aaiLuftTN: 7549413.85, Ø: 421509.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstadab5b54e9-eb80-45ca-8f33-c01859be595fiLuftTN: 7552284.79, Ø: 431124.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1859 Flakstad59918ee8-5a5f-45da-9234-77d24102a0b2iLuftTN: 7553503.06, Ø: 424391.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket