Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1859 Flakstad

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1859 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1859_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1859 Flakstad580cae29-2de2-47ee-a6a3-815ee73f0300VegdekkekantN: 7554316.74, Ø: 426415.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket