Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 1859 Flakstad

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 1859 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1859_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
1859 Flakstadb294fbf3-28b5-49d7-94ca-94ce2c1b593dE10None99757PT14.67N: 7558422.18, Ø: 434619.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket