Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1860 Vestvågøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1860 VestvågøybygningDyrkamark84 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1860 VestvågøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1860 VestvågøybygningVeg0 HTML-Rapport
1860 VestvågøybygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1860 VestvågøybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1860 VestvågøyannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1860 VestvågøybygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1860 VestvågøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1860 VestvågøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport