Store annenbygning-flater i 1860 Vestvågøy

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1860 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1860_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1860 Vestvågøy2905b057-acd9-4839-b574-b121f90feaa5726.71N: 7570103.02, Ø: 448391.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyde83a362-4559-4a55-ad9b-9ad5ee9ab97c296.90N: 7567937.42, Ø: 455414.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy69bd65f0-3c71-428d-9988-f09c52401934290.82N: 7574149.61, Ø: 463193.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy7398b916-a40f-4300-a092-42f8a40e20b9290.53N: 7558046.31, Ø: 440996.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya4f46ec9-f283-4cef-86be-5c226aebcea4259.43N: 7563447.81, Ø: 440730.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye5f4be1b-b24e-4a70-b2fb-76788fb78276252.73N: 7559501.88, Ø: 442858.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy73bc0d26-9e12-465a-9922-aff73d590e05235.94N: 7561566.09, Ø: 441104.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy6441d51f-a5af-4ac6-a95e-4775fdf49b7a230.50N: 7563621.54, Ø: 456783.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc8186f3c-9f75-44d5-9e90-83854f728ded213.57N: 7562880.43, Ø: 443086.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy7436011c-2765-441f-a53a-fa0f9c8988a2209.12N: 7559671.44, Ø: 451637.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy6d03e6df-c44d-47db-9f00-f5ac4558ed13207.72N: 7559690.64, Ø: 442401.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy3e6d6e57-f4bc-42a6-9005-3a299c958190206.20N: 7556659.12, Ø: 451816.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy34ba2c6e-05d0-4104-9572-50253492a1ea202.16N: 7553006.09, Ø: 443172.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket