Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1860 Vestvågøy

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1860 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1860_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1860 Vestvågøy6ccd8277-9ce0-4861-b16f-641ae9ede57c30106469321FA111N: 7573708.10, Ø: 441588.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy3511f148-4299-4d99-8067-9c3213d90d2330090557921FA111N: 7563438.50, Ø: 443303.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy8fc984af-648f-44ba-9366-fbf6d192716930082580021FA111N: 7573522.80, Ø: 441615.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy1e82eedd-95e7-476b-b4ba-ec2fc55af7b330082421621FA111N: 7577625.10, Ø: 445850.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy50aaf0df-abe2-4abd-979e-5c364580bced30082578121MB111N: 7559538.50, Ø: 444108.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøydc656e6f-3955-4dde-89cb-aa6715efc7b430092046521FA111N: 7559800.10, Ø: 452088.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy9df910b9-937b-4da8-804d-093e85fbdd2630085423521FA111N: 7571741.10, Ø: 452268.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy06022ee2-519f-459d-ba2f-ad583013a09d30072298321FA111N: 7560567.40, Ø: 444682.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy07836983-b947-4058-8388-4607bae38ef030064393121FA111N: 7559017.10, Ø: 451720.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy43b09b05-9f05-4703-bb05-9593949829f430064918221FA111N: 7558984.40, Ø: 451728.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyd8a0cc98-e160-4e3e-9e31-d5940547dbae18958775921TB111N: 7573350.00, Ø: 450623.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya9f68359-8dec-4bf7-862c-8c06f13c4a0d30074997921FA111N: 7559061.50, Ø: 443271.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyacc822ba-313b-4176-b639-c5b65620724d30080686221FA111N: 7559010.30, Ø: 442132.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy13ac56c7-06de-46a9-98cf-294b12861e4630064917821FA111N: 7559036.40, Ø: 451716.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc3b90e7c-56c3-4c82-9a22-44a95a9921a230052983921FA111N: 7570649.10, Ø: 446234.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy95970dc7-a469-4570-92c8-97830e68383918961569821TB113N: 7561353.90, Ø: 447917.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy2a304039-6efd-4214-a5d2-3cf330ac2be630075424121FA121N: 7559002.40, Ø: 442104.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy7b377b10-b6c6-4066-8a53-56f645fe537830104247021FA121N: 7558788.20, Ø: 441874.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye055dedc-5cbf-4c59-a5d2-f203acbe6c0030056992021FA136N: 7570301.50, Ø: 448201.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy67e8284f-8da4-46de-99b7-2d3f6c68323930050612021FA161N: 7560927.40, Ø: 438709.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy96d9f164-bb45-4580-a953-46748ef590e418956756121TB161N: 7563336.00, Ø: 443618.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc6c644b0-c6b8-467a-b65c-f6af00571a3530082580621FA161N: 7556151.40, Ø: 436868.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy615e5b57-a19b-413a-a4dc-e6c8ab86429730064299721FA161N: 7573322.30, Ø: 456676.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye3856c16-6c57-41b5-a612-f36e3c9ca26618958269221TB161N: 7570157.00, Ø: 449863.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy054822c8-fe23-4383-8386-9d8664ffe96d18956415521TB161N: 7565791.00, Ø: 439198.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyf49fb446-82ae-4119-9abc-e5245952323218960610921TB161N: 7576416.00, Ø: 452095.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc21c9781-6bd4-4fd0-8f92-97f934eaf3d818957331621TB161N: 7555524.00, Ø: 445723.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye60dcc7d-03e0-4a47-ab85-af55d0e6716718956637921TB161N: 7563248.00, Ø: 441541.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy4f69a7ab-b9f6-4244-9473-b7143db152ae30101647621FA181N: 7560184.10, Ø: 439518.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy2c586c36-18bb-45e7-add8-845696ce1fec18958672821TB181N: 7571280.00, Ø: 446266.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyeda52370-86f9-4a2a-b4b5-54fe5debf81318960319321TB181N: 7571456.00, Ø: 452704.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy5f3a047e-a505-4f1f-a997-6d995b073db318962136121TB181N: 7559596.00, Ø: 445146.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy06a920d1-b6d1-418f-b157-b5462146ad8918962924921TB181N: 7565274.00, Ø: 455900.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy7a20bdd3-4cda-42c7-9630-f20bd8029f5818958936021TB181N: 7577793.60, Ø: 445866.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc0772437-f2ce-4a24-88be-eb52a1b4dd2a18957913621TB181N: 7566144.60, Ø: 445457.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy76d9e099-ed16-4c44-acbd-6e4796b3332f18957100321TB181N: 7573458.00, Ø: 441609.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy98e0e204-a85e-468a-9d9c-98f6a2c029fa18957582321TB181N: 7559401.00, Ø: 447882.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye9b1de42-f759-435e-a7cf-a167d4b86ef418958592621TB181N: 7575265.60, Ø: 447767.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy11c35966-f3e9-4c27-ac79-839b4560f33a18960067421TB181N: 7569262.60, Ø: 452716.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy5346c6e5-6a4a-4053-a198-1796274a05c830072298621FA181N: 7560580.60, Ø: 444680.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyd3bb7d34-eed1-4bcf-9548-c083e01441d718962047021TB181N: 7559689.00, Ø: 451654.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya7429dc9-3b2e-4470-a182-8719220167ca18953277621TB181N: 7563756.00, Ø: 438718.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyeb794596-5b4c-48d6-bc87-d1de2065c02e30057453321FA181N: 7569079.60, Ø: 447696.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy652979b0-32d4-40da-bc7e-5e979349ad9f18956888621TB181N: 7570496.90, Ø: 443663.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy9eefb2c0-2fb9-4566-9214-b4c9eacc06ea18962544821TB181N: 7555650.00, Ø: 445791.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy2a4f8c3e-0b05-4c2e-a64a-96b9ad799b8918953198221TB181N: 7557298.00, Ø: 437839.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy62c47aea-92ef-4828-9e58-d03e7600e12b18956487221TB181N: 7564662.00, Ø: 444190.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy11418181-c307-4929-a162-ec7a00a25eb118960203021TB181N: 7573976.20, Ø: 458167.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy30858075-6a76-444d-891d-2e376d5274c518960708321TB181N: 7580728.00, Ø: 453853.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy4926df60-2225-4fe7-a010-1cb0be300eb318960795421TB181N: 7581183.30, Ø: 455702.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy1473dea3-53b5-456f-8902-8b2e03f5f7a918962827721TB181N: 7576379.00, Ø: 458854.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy0d86d9c4-4483-49df-a915-78b242d55f3c18954446421TB181N: 7554099.30, Ø: 439388.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy65f25a6e-705d-42c6-abaa-9479c2cf6b6618955973921TB181N: 7558979.00, Ø: 442203.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøye3520088-9053-4ca9-a8cb-e135f0013ce230071866721FA181N: 7570295.00, Ø: 448213.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy5546d810-b916-4020-9d85-1e73ead2278430074752021FA181N: 7569822.40, Ø: 448395.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya5e42c61-3062-4a71-9d7e-75a707c69e3618958383421TB181N: 7567494.00, Ø: 447326.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc031354e-acb2-4214-ad1f-42a0065e14da18961321021TB181N: 7577392.00, Ø: 459463.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy6b86d4be-95b8-4c63-bdb9-0da677344d9a30108521121FA181N: 7564793.30, Ø: 444213.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy7b938823-72a7-4863-9e6c-1b71bf6535fb30085423021FA181N: 7571763.70, Ø: 452265.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy4e9e3951-a3f6-4f84-b713-a010ff35e82e18954864821TB181N: 7561191.00, Ø: 439062.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy1755785a-189b-421a-81b0-3cb4dd28ab2d18957964021TB181N: 7561621.00, Ø: 450318.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy750c19a0-f339-4808-8a63-ef71c248dab818960232421TB181N: 7574628.50, Ø: 458202.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy9ebc1299-b58a-4b4a-a232-b5a351f5e2ce18960809821TB181N: 7565629.00, Ø: 458367.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy4e4aae8d-d38f-4297-b7cf-8c60267378ea18961333421TB181N: 7577749.00, Ø: 459394.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy4d5d1193-8170-49a1-80f9-ae9dd649b6fb18962730021TB181N: 7576439.00, Ø: 452097.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc6870a3b-e970-42f5-9169-6ce98abe27d430082421721FA181N: 7577624.30, Ø: 445871.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyb77704f9-c632-455b-98ba-5783525d45c918954447221TB182N: 7554107.50, Ø: 439400.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyc1d94365-1389-43e2-a7d5-e77e2a6af1aa18962675421TB182N: 7573528.00, Ø: 447633.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy720f0429-0708-4255-9d43-f19ee8c10e9d30069870721FA182N: 7555795.30, Ø: 443463.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy1a073a1a-83a5-48aa-99b9-2e7756ad35bb30078689221TB183N: 7576805.30, Ø: 459276.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy8e9f5127-55a2-4e5a-982c-7a0ec01d74be18954749821TB239N: 7552332.00, Ø: 439602.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy9c3fa939-4e8c-46e5-8ab1-edfdafdd80d530082133121FA241N: 7565242.30, Ø: 439953.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy076d50a2-57ec-4236-85b1-61fa4326bbcd18957043021TB241N: 7567319.00, Ø: 444835.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy495c6c7a-4274-4714-a523-2db719d0158a18958308721TB241N: 7571027.00, Ø: 448653.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy2220de15-d6cf-49af-b444-3177e92cd2e818956601821TB241N: 7562244.00, Ø: 440187.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy27bfefeb-ee76-4a46-8b38-a67363e43bc730036427021FA241N: 7573232.10, Ø: 441828.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya4528670-ad19-4d7e-aa8b-1e270a124bf630051789921FA249N: 7563643.50, Ø: 442456.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy521e7423-2887-438b-a4b4-d06dcedd7ead30057140921FA249N: 7566495.60, Ø: 446201.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy36e9d185-0d38-4ee6-8245-faa75da5d84230071367221FA249N: 7566686.90, Ø: 444507.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøya148f943-0824-4c6e-9978-1d1e8835bc9518961481021TB249N: 7562984.00, Ø: 438077.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøyca8065ff-1d3b-4a8b-ae2d-3529add0921c18956596821TB249N: 7562308.00, Ø: 440090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy161513b5-9adb-4903-872e-63245e890adf30082133321FA999N: 7565090.70, Ø: 439814.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy108663ea-a140-4dca-ae5f-47b12b2666bc30079765221FA999N: 7572863.10, Ø: 456021.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1860 Vestvågøy0807a015-ed94-4fc8-a7b2-c906b3eaffa218962619321TB999N: 7575451.00, Ø: 447148.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket