Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1865 Vågan

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1865 VåganbygningDyrkamark23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningspunktAnnenBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil