Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1865 Vågan

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1865 VågantraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1865 VåganVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganvegnettVegref7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1865 VåganvegMedium21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil